40 jaar WDK

Kort nadat in mei 1974 de deuren van het gemeentelijk zwembad waren open gegaan werd er een eerste reeks zwemlessen voor volwassenen georganiseerd op zondagvoormiddag. Na twaalf weken intensief oefenen stak de eerste groep zwemmers, niet zonder enige fierheid, hun brevet van 25 meter op zak.

Zij hadden echter zodanig de zwemmicrobe te pakken dat ze in september 1975 de veteranen zwemclub boven de doopvont hielden.Een zevenkoppig bestuur met als voorzitter Josué Seys en met Erik Dekeyzer als secretaris nam het initiatief in handen en richtten de feitelijke vereniging “ Wevelgemse Dolfijnen Klub” op. Op 19december 1991 verschenen onder identificatienummer 22283/91 de statuten van v.z.w. Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen in het Belgisch staatsblad. Het eerste seizoen telde men reeds veertig actieve leden, die onder de deskundige leiding van de badmeesters Hendrik Remmerie, Jozef Vanhauwaert en Willy Devos, op vrijdagavond de wekelijkse training kwamen bijwonen.

Nauwelijks een jaar later werd reeds de behoefte gevoeld om de zwemclub uit te breiden met een jeugdafdeling. Na veel vergaderen en na menige discussie werden in september 1977 de zwemschool en de jeugdclub een deel van WDK. In 1978 kwam het tot een samenwerking met de Koninklijke Zwemkring Kortrijk (KZK). Dit betekende een gevoelige verbetering van de trainingsmethoden voor onze zwemsters en zwemmers. De meest getalenteerde zwemmers konden zich dan ook snel meten in de competitie op nationaal niveau. Ook de veteranen konden profiteren van de samenwerking en specialiseerden zich in het open-waterzwemmen. Dank zij de medewerking van KZK en duikersclub De Nereïden organiseerden de Wevelgemse Dolfijnen in 1979 reeds hun eerste zwemdoortocht in het Vijverhof. In datzelfde jaar werd voor het eerst een 24 uren zwemfeest gehouden. 20 jaar na elkaar werd er telkens tijdens het Pinksterweekend een zwemfeest georganiseerd en zwommen 2 ploegen van 12 zwemmers een aflossing gedurende vierentwintig uur. De verschillende nevenactiviteiten zoals muziek, een triatlon, steunkaarten verkoop, modeshow, wandeltocht, jogging en natuurlijk niet te vergeten spijs en drank brachten in totaal 3.910.000 BEF of 96.956,00 euro op die geschonken werden aan verschillende goede doelen.

Tijdens het seizoen 2005-2006 kwam er jammer genoeg een einde aan de samenwerking met KZK en konden onze meest getalenteerde zwemsters en zwemmers niet meer deelnemen aan wedstrijden van de Vlaamse Zwemliga, wat voor verdeeldheid zorgde tussen de trainers en het bestuur. Ook de veteranen verloren hun licentie om deel te nemen aan de open-water competitie. Door het kordaat optreden van het bestuur werden de problemen echter in de kiem gesmoord. Noodgedwongen zochten de Wevelgemse Dolfijnen een oplossing en er werd besloten om de club aan te sluiten bij Sporcrea v.z.w., het huidige Sporta, een afdeling van BLOSO.

De zwemclub evolueerde van een competitief gerichte club, waar gewerkt wordt in functie van de top, naar een recreatieve club, waar iedereen aan bod komt. Een zestal interclub-wedstrijden, een provinciaal kampioenschap en enkele criteriums laten onze jeugdleden toe om zich toch nog te meten met hun leeftijdsgenoten. Erik Dekeyzer, die secretaris was van bij de aanvang, liet na dertig jaar in 2006 de fakkel over aan Lorinzo Loncke en kreeg de titel van eresecretaris. Hij is nog altijd actief als zwemmend lid.

Gedurende het seizoen 2007-2008 werden de Wevelgemse Dolfijnen benaderd door de Moorseelse Zwemclub v.z.w., die reeds geruime tijd te kampen had met een tekort aan trainers en waarvan verschillende bestuursleden in schoonheid wilden afscheid nemen. Op 1 september 2008 was de fusie tussen beide clubs een feit en werd er verder gezwommen als v.z.w. Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen. Onder impuls van Peter schotte, die als voorzitter voorafgegaan werd door Josué Seys, Marc Claerboudt, Jean-Claude Vercamer en André Vandycke is onze zwemvereniging uitgegroeid tot een vaste waarde in het Wevelgemse sportaanbod met dank aan de bestuursleden,alle vrijwillige medewerkers, trainsters, trainers en leden.